Drammen Rotarys kunst- og kulturstipend 2017

Med et stipend på kr 50.000 ønsker Drammen Rotary å støtte et lokalt, ungt og usedvanlig talent – og berike byens kulturliv. Stipendet skal være en utmerkelse, inspirasjon og et bidrag som muliggjør videreutvikling, utdanning eller realisering for utøvende eller skapende kandidat innen musikk, litteratur, film, bilde- eller scenekunst.

Tildeling av stipendet skjer etter vurdering av jury. Stipendet overrekkes i februar/mars 2017, på et arrangement til ære for vinneren. Vinner av stipendet skal ved stipendutdeling presentere eget arbeid. Det er anledning til å søke stipendet, men jury står òg fritt til å vurdere kandidater uten søknad. Alle kandidater vil først bli vurdert av intern jury i Drammen Rotary, med tilknyttede ressurspersoner fra de ulike kulturuttrykk. Sterke kandidater går videre til en hovedjury.

Søker bør være mellom 20 og 35 år og ha

  • Nær tilknytning til Drammen
  • Publisert, presentert eller utstilt noe av sitt arbeid offentlig
  • Intensjon om å gjøre sin kunst til et levebrød

Kandidater av utenlandsk opprinnelse oppfordres til å søke. Søknadsfristen er 15. november.

Kandidaten vurderer selv hvordan kandidaturet best kan fremmes, gjennom elektronisk søknad og vedlegg. Eget arbeid kan for eksempel presenteres gjennom vedlagt lyd-/bildefil, som enkelt kan spilles av på hvilken som helst pc/mac. Husk å spesifisere din tilknytning til Drammen.

Søknader sendes på mail til drammen@rotary.no

Spørsmål kan rettes til Geir Morten Hansen, på telefon 467 83 000.

 

KOM OG BESØK OSS!

Buskerud Kunstsenter er et regionalt kunstsenter som ligger i det nye storfylket Viken.

Hvor er vi?
Vi har beliggenhet på Grønland 60 i Drammen, 10 minutter gangavstand fra togstasjonen.

Åpningstider i utstillingsperioder:

Onsdag: 11.00 – 17.00
Torsdag – fredag: 11.00 – 15.00
Lørdag – søndag: 12:00 – 16:00

Søk på nettsiden