Wendimagegn Belete – Buskerud Kunstsenter medprodusent av utstilling i Kongsberg Kunstforening

Buskerud Kunstsenter er medprodusent på utstillingen A1 - L22 av Wendimagegn Belete i Kongsberg Kunstforening. Utstillingen åpner 22. juni kl. 13.00. Belete er årets festivalutstiller under Kongsberg Jazzfestival. Utstillingen åpnes av forfatter, kritiker og redaktør, Kjetil Røed.

I utstillingen «A1 – L22» omarbeider Wendimagegn Belete et utvalg arkivmateriale og gjenstander fra den østlige delen av Afrika. Dette arbeidet er en forlengelse av en av hans tidligere utstillinger “Your Gaze Makes Me”, som utforsket temaer som kulturarv og identitet, historiefortelling og eierskap. Gjennom en samling fotografier fra digitale arkiver og fysiske gjenstander, reiser kunstneren spørsmål om hvordan historie, identitet og fortellinger formes og hvem som forteller historien. Utstillingen «Your Gaze Makes Me» ble første gang vist under den 6. internasjonale prisutstillingen Future Generation Art Prize 2021 ved Pinchuk Art Centre i Kyiv Ukraina.

Med den etiopiske frigjørelsen fra de fascistiske okkupasjonsmaktene under Den andre italiensk-etiopiske krig (1935-1941) som bakteppe og tidsperiode, har Belete innsamlet 25.000 etnografiske fotografi av etiopiske, ukjente personer, fra ulike digitale vestlige arkiv. Fra dette materialet har han valgt ut flere hundre fotografi som han har sammenstilt med ulike afrikanske objekter – skulpturer, smykker, masker, talismaner og seremonielle objekter. Gjenstandene er utført i naturmaterialer som tre, dyreskinn, metall, horn, fjær og perler.

Utstillingen setter i gang dialoger mellom fortid og nåtid, og kretser rundt spørsmål om kolonihistorie, representasjon, modernitet, materialitet og eierskap. I tillegg inkluderer utstillingen bilder og kart fra 1930-tallets østlige del av Afrika.
Tittelen “A1 – L22” refererer til koding og datasett, der kolonner og rader refererer til vertikale og horisontale inndelinger i en tabell. Dette gjenspeiler hvordan verkene tidligere har blitt presentert i en rutenettsammensetning.
Etiopia vant til slutt krigen mot okkupasjonsmakten Italia. Slik står Etiopias historie i en særegen sammenheng som ett av to afrikanske land som aldri ble kolonisert. Etiopia er dermed et symbol for den panafrikanske bevegelsen, og det etiopiske flaggets farger har dannet grunnlaget for flere afrikanske land. Landets historie har i stor grad formet Etiopias identitet og selvfølelse, men er likevel ukjent for mange.‍

Wendimagegen Belete (f. 1986, Etiopia) bor og arbeider i Oslo og Addis Abeba. Han har en mastergrad fra Kunstakademiet ved Norges arktiske universitet, Tromsø (2017), og en bachelorgrad i kunst fra ASFAD, Addis Abeba University (2012). Arbeidene hans har blitt vist blant annet ved Bangkok Biennale 2022, Hacer Noche 2022, independent biennial (Oaxaca, Mexico), Tang Contemporary (Beijing), Trøndelag Senter for Samtidskunst, Munchmuseet (2021). ‍

Utstillingen er produsert av Kongsberg kunstforening og Buskerud Kunstsenter og støttet av Norsk Kulturråd. ‍Kuratert av Tina Rigby Hanssen.

ENGLISH////
In the exhibition “A1 – L22” at Kongsberg Kunstforening, Wendimagegn Belete reworks a selection of archival materials and objects from the eastern part of Africa. This work is an extension of his previous show “Your Gaze Makes Me,” which explores themes of cultural heritage and identity, storytelling, and ownership. Through an assemblage of photographs from digital archives and physical objects, the artist raises questions about how history, identity, and narratives are shaped and who is telling the story. The exhibition features an installation with a circumscribed area covered with various African objects, including sculptures, jewelry, masks, talismans, and ceremonial items. A series of found and handmade objects are presented on a standing wood log. The exhibition sparks dialogues between the past and present, revolving around questions of colonial history, representation, modernity, materiality, and ownership. Additionally, the exhibition includes images and maps from the 1930s eastern part of Africa.

The title “A1 – L22” references coding and datasets, where columns and rows refer to the vertical and horizontal divisions in a table. This reflects how the works have been previously presented in a grid composition.

Wendimagegn Belete, born in 1986 in Ethiopia, lives and works in Oslo and Addis Ababa. He holds a master’s degree from the Academy of Arts at the Arctic University of Norway, Tromsø (2017), and a bachelor’s degree in art from ASFAD, Addis Ababa University (2012). Belete’s works have been showcased in numerous institutions and renowned exhibitions.

KOM OG BESØK OSS!

Buskerud Kunstsenter er et regionalt kunstsenter som ligger i det nye storfylket Viken.

Hvor er vi?
Vi har beliggenhet på Grønland 60 i Drammen, 10 minutter gangavstand fra togstasjonen.

Åpningstider i utstillingsperioder:

Onsdag: 11.00 – 17.00
Torsdag – fredag: 11.00 – 15.00
Lørdag – søndag: 12:00 – 16:00

Søk på nettsiden