Utlysning av Buskerud Kunstsenters produksjonsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond 2024

Profesjonelle kunstnere med tilknytning til Buskerud inviteres til å søke om produksjonsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond og deltakelse på utstilling ved Buskerud Kunstsenter i 2024. Alle typer kunstuttrykk ønskes velkommen. Stipendene vil bli tildelt basert på innsending av digital søknad. To søkere vil bli tildelt produksjonsstipend på kr. 100.000 hver og utstillingsplass sammen med den andre stipendmottakeren. Utvelgelsen gjøres av en kunstfaglig jury bestående av kunstnerne Sara Korshøj Christensen og Marius Molvær, og utstillingsansvarlig ved Buskerud Kunstsenter Trine Stephensen. Stipendmottakerne blir annonsert januar 2024.

Søknad skal bestå av en samlet PDF med en kort kunstfaglig begrunnelse, CV og inntil 6 bilder. Totalt maks 5 sider og 5 MB. Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert. Kun søknad på epost godtas.

Søknad merkes BKH-stipend og sendes innen 25. november 2023: kontakt@kibkunst.no

Dato for utstilling 27.11.- 22.12.2024.

Formålet med produksjonsstipendene er å stimulere og styrke kunstnerisk virksomhet i regionen.

Tildelingskriterier:

  • Stipendene tildeles to kunstnere med tilknytning til Buskerud.
  • Formålet med stipendet må være kunstfaglig begrunnet i søknaden
  • Mottaker må være registrert som selvstendig næringsdrivende og ha bachelorgrad (BA) eller mastergrad (MA) i billedkunst eller kunsthåndverk eller tilsvarende kompetanse.
  • Buskerud Kunstsenter og Bildende Kunstneres Hjelpefond skal krediteres slik ved markedsføringen av eventuelle prosjekt som realiseres ved hjelp av arbeidsstipendet: (Navn på kunstneren) har mottatt Buskerud Kunstsenters arbeidsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (årstall). BKS og BKHs logoer skal benyttes på skriftlig materiell i forbindelse med markedsføringen.
  • Juryens valg er endelig og kan ikke påklages eller overprøves.
  • Utstillingen monteres av Buskerud Kunstsenter.
  • Tildelingen er uavhengig av nasjonalitet, kjønn, alder og eventuelt organisasjonstilhørighet.
  • Tildelingene vedtas av styret i Buskerud Kunstsenter.

 

Bildet viser verk av Solveig A. L. Granberg fra stipendutstillingen 2023, Buskerud Kunstsenter.

KOM OG BESØK OSS!

Buskerud Kunstsenter er et regionalt kunstsenter som ligger i det nye storfylket Viken.

Hvor er vi?
Vi har beliggenhet på Grønland 60 i Drammen, 10 minutter gangavstand fra togstasjonen.

Åpningstider i utstillingsperioder:

Onsdag: 11.00 – 17.00
Torsdag – fredag: 11.00 – 15.00
Lørdag – søndag: 12:00 – 16:00

Søk på nettsiden