Rina Charlott Lindgren og Hrafnhildur Halldórsdóttir 

Alkymi   

Alkymi er en duo-utstilling med Rina Charlott Lindgren og Hrafnhildur Halldórsdóttir, hvor de viser separate arbeider fra de siste to år, samt nye arbeider, produsert spesielt for denne utstillingen. Utstillingen består av tegninger, tekstilarbeider, skulpturer, collager og installasjoner. Det er første gang Lindgren og Halldórsdóttir stiller ut sammen. 

Begge kunstnerne har en praksis som innebærer dedikasjon og tålmodighet. Dette resulterer i arbeider som holder et høyt håndverksmessig nivå. Deres utforskning av materialer gjennom repeterende tegnede strek, sting eller kutt, skaper forskjellige strukturer som blir en måte å tilnærme seg og tolke landskapet på.  

Lindgrens praksis har hovedsakelig bestått av tegninger utført i grafitt og blyant på papir.  I tillegg har hun de siste årene jobbet med materialer som skinn, tre og stein. I arbeidene hennes står ofte landskap og rom i et udefinert forhold til hverandre og de forholder seg like mye til flaten som til rommet, som i et modernistisk billedspråk. Hun fester seg ved detaljer i omgivelsene, samspillet mellom balanse og ubalanse, og strukturerer komponentene på nytt. Hun er opptatt av at arbeidene skal kunne tolkes på flere måter og ha en tvetydighet i seg. Arbeidenes tematikk kretser rundt introspeksjon, oppdagelse, tid og rom. 

På Buskerud Kunstsenter viser Lindgren blant annet en ny serie collager med tittelen «Bits», hvor hennes egne kasserte tegninger har blitt stykket opp i geometriske former som er satt sammen i et slags puslespill uten fasit. Hun viser også et arbeide på skinn fra serien «Hide». 

Tittelen på denne serien antyder noe som holdes skjult, men det spiller også på det engelske navnet for behandlet skinn. Flatene i bildet skildrer et arkitektonisk rom hvor også skinnets form dras inn i komposisjonen – samtidig fremstår det som et nonfigurativt flatemaleri. 

Hallórsdóttir arbeider hovedsakelig med installasjoner, og lager konstellasjoner av tekstilbaserte arbeider, skulpturelle objekter og tegninger. Gjennomgående i hennes kunstnerskap er oppbyggingen gjennom abstrakte repetisjoner som er med å understreke emosjonell narrativ som omhandler spenning mellom struktur og improvisasjon, intensjon og tilfeldighetsamt tid og rom. 

 Alkymi viser hun kun nye arbeider, som er laget spesifikt til utstillingen. Det er arbeider laget i papir, tekstil og lær. Det gjennomgående temaet kretser rundt transformasjoner. Gjennom å arbeide repetativt omformer Hallórsdóttir det som er smått og ubetydelig til noe stort og tilstedeværende. Verkene kan leses som evigvarende ytre og indre landskap. 

Ved å vise disse to kunstnernes verk side om side, åpnes et slags rom hvor man kan begynne å diskutere tilstedeværelse, tid og en kompromissløs tilnærming til prosess. Du kan også si at det i deres arbeider er en vilje til å anvende det alkymistiske prinsippet om å transformere noe grunnleggende til noe edelt og på denne måten prøve å nærme seg en menneskelig sannhet.

Rina Charlott Lindgren (f. 1983 i Tromsø) bor i Flakstad. Hun harbakgrunn fra Kunstakademiet i Trondheim og Listaháskóli Íslands (Reykjavik). Hrafnhildur Hallórsdóttir (f.1973 I Reykjavik) er opprinnelig fra Island, men har tilbrakt deler av barndommen i Danmark. Hun begynte å studere i Glasgow School of Art i 1998 og har bodd i Skottland siden.

Utstillingen mottar støtte fra Regionale prosjektmidler for visuell kunst og Billedkunstnerens vederlagsfond.

Arrangement på Facebook

//
Smittevernstiltak:
– Det oppfordres til å følge de generelle hygieneråd fra FHI og Helsedirektoratet.
– Vi setter fram håndsprit.

Alle som ikke har sykdomssymptomer eller er i karantene, er velkommen. Vi gleder oss til å se dere!

Tid

Dato

28. oktober
22. november

Åpningstid

Sted:

Buskerud Kunstsenter

KOM OG BESØK OSS!

Buskerud Kunstsenter er et regionalt kunstsenter som ligger i det nye storfylket Viken.

Hvor er vi?
Vi har beliggenhet på Grønland 60 i Drammen, 10 minutter gangavstand fra togstasjonen.

Åpningstider i utstillingsperioder:

Onsdag: 11.00 – 17.00
Torsdag – fredag: 11.00 – 15.00
Lørdag – søndag: 12:00 – 16:00

Søk på nettsiden