Charlotte Rostad

Den poetiske betydningen av asterisk

Charlotte Rostad er kjent for sine store tegninger, tekstarbeider og arkitektonisk grep i utstillingsrommet.

Rostad bruker tegning som verktøy når hun utforsker spørsmål knyttet til menneskets væremåte; hvilken plass man har eller tar i verden, og hvordan vår overdrevne tro på «det vi tror vi vet» påvirker hvordan vi forholder oss til hverandre. Tegningene henter motiv fra både personlige historier, fotografier og funnet materiale, og spenner fra det intimt private til dokumentasjon av historiske hendelser.

Rostad er interessert i å formalisere ideer knyttet til det å akseptere uvitenhet. I dette arbeidet er det særlig undersøkelsen av begrepene Imaginære virkeligheter* og Narrativ feilslutning** som går igjen. Vi konstruerer historier for å få verden rundt oss til å virke sammenhengende, vi lager historier om andre og om oss selv for å bygge en form for mening.
*Imaginære virkeligheter peker på de mekanismene i samfunnet som baserer seg på en felles forståelse av at noe immaterielt finnes, fordi en stor nok del av befolkningen tror på det. Som religion, penger, menneskerettigheter etc.**Narrativ feilslutning kommer fra filosof Nassim N. Taleb og handler om at vi former synet vårt på verden og fremtiden basert på mangelfulle historier om fortiden.

Charlotte Rostad (f.1984 i Kabelvåg) bor og arbeider i Åneby. I 2011 fullførte hun sin master ved Kunstakademiet i Trondheim. Rostad er kjent for sine store tegninger, tekstarbeider og arkitektoniske grep i utstillingsrommet. Separatutstillinger i utvalg er Dropsfabrikken i Trondheim, Kongsberg Kunstforening og Trondheim Kunstmuseum. I tillegg til eget kunstnerisk virke har hun i samarbeid med kunstner og arkitekt Trygve Ohren drevet RAKE visningsrom i Trondheim i perioden 2011-2019. Rostad er innkjøpt av blant annet Trondheim kunstmuseum og Trondheim kommune.
Utstillingen er støttet av Regionale prosjektmidler for visuell kunst og Kulturrådet.

Tid

Dato

12. januar
13. februar

Åpningstid

18:00 - 22.00

Sted:

Buskerud Kunstsenter
Grønland 60, 3045 Drammen

KOM OG BESØK OSS!

Buskerud Kunstsenter er et regionalt kunstsenter som ligger i det nye storfylket Viken.

Hvor er vi?
Vi har beliggenhet på Grønland 60 i Drammen, 10 minutter gangavstand fra togstasjonen.

Åpningstider i utstillingsperioder:

Onsdag: 11.00 – 17.00
Torsdag – fredag: 11.00 – 15.00
Lørdag – søndag: 12:00 – 16:00

Søk på nettsiden