En ting er sikkert, det blir i farger

Buskerud Kunstsenters stipendutstilling 2023

Det er en stor glede å ønske velkommen til utstillingen EN TING ER SIKKERT, DET BLIR I FARGER – Buskerud kunstsenters stipendutstilling 2023.

Tre kunstnere med base i Buskerud har blitt tildelt Buskerud Kunstsenters produksjonsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond. Sammen skal de stille ut i kunstsenteret våren 2023.

Beathe C. Rønning (f. 1968, Horten) refortolker virkeligheten gjennom konsentrat av egne samlinger, primært gjennom fotografi, farge og tekst. Gjennom kunstnerskapet utforsker hun blant annet strukturene og språket som brukes for å danne det vi kaller et samfunn eller en virkelighet. Rønning arbeider på Strømsø Atelierfellesskap (SAF) i Drammen og har studert ved Vestlandets Kunstakademi (nå Kunsthøgskolen i Bergen), Hochschule für Bildende Künste – Städelschule, Frankfurt am Main og Det Kongelige Danske Kunstakademi i København. Rønning har blant annet stilt ut på Overgaden Institut for Samtidskunst i København, Unge Kunstneres Samfund, Oslo, Hordaland kunstsenter i Bergen og Henie Onstad Kunstsenter i Bærum. Rønning har laget offentlig kunstverk til blant annet Sunnaas Sykehus, Øystre Slidre Helsetun og er nå i gang med et verk til det nye Universitetssykehuset i Stavanger (2024).

Solveig A. L. Granberg (f.1993, Drammen) jobber hovedsakelig med billedvev med utgangspunkt i egne tegninger. Verkene balanserer mellom abstraksjon og representasjon, og skaper ofte sammenstillinger av vitenskap og spiritualitet, natur og mytologi. Hun interesserer seg for økologiske problemstillinger og posthumanistiske spørsmål, som oppfordrer til å tenke nytt om relasjoner mellom organismer og metaforene vi bruker for å beskrive dem. I 2022 fullførte hun en mastergrad fra Kunstakademiet i Bergen/KMD. Hennes arbeider har tidligere blitt vist ved blant annet Bergen Kunsthall, Drammens Museum og Norsk trikotasjemuseum i Bergen.

Berit Myrvold (f.1952, Oslo) jobber med maleri. Gjennom hele hennes kunstnerskap har hun abstrahert organiske og naturnære landskap som har omgitt henne. Senhøsten 2022 hadde hun et kunstneropphold på Nordisk kunstnersenter i Dale der lange turer i fjellet og langs fjorden ble kilde til mye inspirasjon og aktivitet. Hun har studert på blant annet Academie Royale des Beaux Arts Liege i Belgia og ved Oslo Tegne- og Malerskole. Hun har stilt ut på blant annet Fossekleiva kunstsenter, Kongsberg Kunstforening og Drammens Museum.  I tillegg har hun hatt en rekke verv i grunnorganisasjonen Buskerud Bildende Kunstnere.

Om delegerte tildelinger fra Bildende Kunstneres Hjelpefond: Delegerte tildelinger har som formål å styrke det regionale kunstfeltet i tilknytning til kunstsentrenes virksomhet. Kunstsentre som er tilsluttet Kunstsentrene i Norge kan søke om midler til egne stipend eller prosjektstøtteordninger.

Juryen har bestått av kunstnerne Kiyoshi Yamamoto og Elise Storsveen, og tidligere utstillingsansvarlig ved Buskerud Kunstsenter Jasmina Kemura.

Tid

Dato

24. juni
6. august

Åpningstid

Onsdag – fredag: 11.00 – 15.00
Lørdag – søndag: 12:00 – 16:00

Sted:

Buskerud Kunstsenter
Grønland 60

KOM OG BESØK OSS!

Buskerud Kunstsenter er et regionalt kunstsenter som ligger i det nye storfylket Viken.

Hvor er vi?
Vi har beliggenhet på Grønland 60 i Drammen, 10 minutter gangavstand fra togstasjonen.

Åpningstider i utstillingsperioder:

Onsdag: 11.00 – 17.00
Torsdag – fredag: 11.00 – 15.00
Lørdag – søndag: 12:00 – 16:00

Åpningstider utenom utstillingsperioder:

Onsdag – fredag: 11.00 – 15.00

Søk på nettsiden