Dato for utstillingen: 25.6. – 07.08.2022

Billedkunstnere og kunsthåndverkere med tilknytning til Buskerud inviteres til å søke om deltakelse på Stipendutstilling ved Buskerud Kunstsenter. Alle typer kunstuttrykk ønskes velkommen. Utstillingen er juryert av det kunstfaglige rådet til Buskerud Kunstsenter, basert på innsending av digital søknad. Fem deltakere på utstillingen vil motta produksjonsstipender på kroner 20.000, -. Utvelgelsen av stipendmottakerne gjøres av en ekstern jury. Stipendmottakerne blir annonsert på utstillingsåpningen, lørdag 25.06.2022. Stipendutstillingen mottar støtte fra Bildende Kunstneres Hjelpefond.

 

Kriterier:

 • Det kan søkes med ett arbeid.
 • Arbeidet må være produsert i løpet av det siste året og ikke ha vært vist i Buskerud tidligere. Slik bidrar utstillingen til nyskapning og utvikling av kunstnerskap i regionen. Vennligst presiser produksjonsåret i søknaden. Skriv også tittel, mål, teknikk og pris.
 • Digital søknad skal inneholde billeddokumentasjon i JPG-format, samt en kort tekst om det innleverte arbeidet / kunstnerisk praksis i PDF. Tekst og bilde kan også brukes i markedsføring av utstillingen. Søknaden sendes til utstillingsansvarlig innen 02.05.2022: jasmina@kibkunst.no
 • De fem produksjonsstipendene vil gå til profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere med tilknytning til Buskerud.
 • Stipend kan tildeles kunstnere som hovedsakelig har eller har hatt sitt virke i Norge. Tildelinger skal ellers skje uavhengig av nasjonalitet, kjønn, alder og eventuell organisasjonstilhørighet. Tilknytning til regionen kan brukes som kriterium.

 

Datoer:

 • Digital søknad sendes til utstillingsansvarlig innen 02.05.2021: jasmina@kibkunst.no
 • Svar på digital juryering sendes på epost i uke 21.
 • Dato for innlevering av antatte verk til Buskerud Kunstsenter: 16.06.2022, klokken 10-15.
 • Stipendmottakerne blir annonsert på utstillingsåpningen: 25.06.2022.
 • Dato for avhenting av verk etter endt utstilling: 08.08.2022, klokken 10-15.

Annet:

 • Antatte arbeider leveres og hentes på Buskerud Kunstsenters lokaler innen gitte frister.
 • Arbeidene må ha oppheng for montering. Videoverk må leveres med monitor.
 • Deltakende kunstnere står for emballering av arbeidet. Buskerud Kunstsenter monterer.

Les om Bildende Kunstneres Hjelpefond.

 

Flere artikler

KOM OG BESØK OSS!

Buskerud Kunstsenter er et regionalt kunstsenter som ligger i det nye storfylket Viken.

Hvor er vi?
Vi har beliggenhet på Grønland 60 i Drammen, 10 minutter gangavstand fra togstasjonen.

Åpningstider i utstillingsperioder:

Onsdag: 11.00 – 17.00
Torsdag – fredag: 11.00 – 15.00
Lørdag – søndag: 12:00 – 16:00

Søk på nettsiden