Utlysning produksjonsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond

Utlysning av Buskerud Kunstsenters produksjonsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond 2023

Profesjonelle kunstnere med tilknytning til Buskerud inviteres til å søke om produksjonsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond og deltakelse på utstilling ved Buskerud Kunstsenter sommeren 2023. Alle typer kunstuttrykk ønskes velkommen. Stipendene vil bli tildelt basert på innsending av digital søknad. Tre søkere vil bli tildelt produksjonsstipend på kr. 50.000 hver og utstillingsplass sammen med de andre stipendmottakerne. Utvelgelsen gjøres av en kunstfaglig jury bestående av  kunstnerne Kiyoshi Yamamoto og Elise Storsveen, og utstillingsansvarlig ved Buskerud Kunstsenter Jasmina Kemura. Stipendmottakerne blir annonsert medio desember 2022.

Søknad skal bestå av en samlet PDF med en kort kunstfaglig begrunnelse, CV og inntil 6 bilder. Totalt maks 5 sider og 5 MB. Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert. Kun søknad på epost godtas.

  • Søknad merkes BKH-stipend og sendes innen 20. november 2022: jasmina@kibkunst.no
  • Dato for utstilling er 24.juni – 6. august 2023.

Formålet med produksjonsstipendene er å stimulere og styrke kunstnerisk virksomhet i regionen.

Tildelingskriterier

  • Stipendene tildeles tre kunstnere med tilknytning til Buskerud
  • Formålet med stipendet må være kunstfaglig begrunnet i søknaden
  • Mottaker må være registrert som selvstendig næringsdrivende og ha bachelorgrad (BA) eller mastergrad (MA) i billedkunst eller kunsthåndverk eller tilsvarende kompetanse.
  • Buskerud Kunstsenter og Bildende Kunstneres Hjelpefond skal krediteres slik ved markedsføringen av eventuelle prosjekt som realiseres ved hjelp av arbeidsstipendet: (Navn på kunstneren) har mottatt Buskerud Kunstsenters arbeidsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (årstall). BKS og BKHs logoer skal benyttes på skriftlig materiell i forbindelse med markedsføringen.
  • Juryens valg er endelig og kan ikke påklages eller overprøves.
  • Utstillingen monteres av Buskerud Kunstsenter
  • Tildelingen er uavhengig av nasjonalitet, kjønn, alder og eventuelt organisasjonstilhørighet.
  • Tildelingene vedtas av styret i Buskerud Kunstsenter.

 

 

 

KOM OG BESØK OSS!

Buskerud Kunstsenter er et regionalt kunstsenter som ligger i det nye storfylket Viken.

Hvor er vi?
Vi har beliggenhet på Grønland 60 i Drammen, 10 minutter gangavstand fra togstasjonen.

Åpningstider i utstillingsperioder:

Onsdag: 11.00 – 17.00
Torsdag – fredag: 11.00 – 15.00
Lørdag – søndag: 12:00 – 16:00

Søk på nettsiden