Østlandsutstillingens pris 2017

Østlandsutstillingen deler hvert år ut en pris til utstillingens mest markante verk. I 2017 konkurrerte 25 kunstnere om å vinne denne prisen.

Østlandsutstillingens pris 2017 tildeles Christine Malnes for verket From The Library of Babel, vol. II.

Prisvinneren mottar kr. 50.000,- til kunstfaglig relatert reisevirksomhet.

malnes

Prisjuryen har i år bestått av Edith Spira, billedkunstner og Østlandsutstillingens juryleder, samt Emil Finnerud, nestleder i Norsk Kritikerlag seksjon kunst, og kunstredaktør i NATT&DAG. Prisjuryen valgte From The Library of Babel, vol. II som det mest markante verket på Østlandsutstillingen 2017 og begrunner valget slik:

Da filmskaperen David Lynch ble spurt hva en av filmene hans handlet om, svarte han nøkternt at det handlet om en kvinne i trøbbel. Juryen ble hensatt til en liknende følelse av å både vite alt og ingenting om det vi nettopp hadde sett.

Verket har en åpenbar poetisk og litterær slagside gjennom utstrakt bruk av tekst. Fragmentert og sparsommelig, men også rikt og tilgjengelig. Publikum blir kastet inn i noe som kan minne om et løst narrativ, uten en begynnelse, midtparti eller slutt.

Vinnerbidraget består av fire skjermer og fire lydspor. Ren tekst på sort bakgrunn blir opplest. Tilfeldige setninger som «du holder alt for deg selv» «de kjenner deg egentlig ikke » og «husker du hvem dette er?» dukker opp og antyder noe foruroligende. Eller ikke. Det er nettopp det assosiative aspektet og den uendelige lesningen av verket som gjør det interessant. Vi har alle enten sagt, hørt eller lest disse generiske, nesten klisjéaktige setningene uten å ofre det en nevneverdig tanke.

Dynamikken mellom en nesten flørtende tilbakeholdenhet og det åpne gir det ellers så nedstrippete verket en nerve og intensitet som holder fast på betrakterens oppmerksomhet og nysgjerrighet

Sofistikert blåser årets prisvinner nytt liv og mening i setningene gjennom å arbeide med dem som en nøye koreografert og overlappende collage. Med rytme, overraskelse og kløkt avler verket kontinuerlig nye sett av innfallsvinkler og følelser. Årets vinnerbidrag klarer på elegant vis å gjøre noe de fleste kunstnere vegrer seg for og ytterst få klarer: å få det hverdagslige og enkle til å fremstå som subtiliteter.

KOM OG BESØK OSS!

Buskerud Kunstsenter er et regionalt kunstsenter som ligger i det nye storfylket Viken.

Hvor er vi?
Vi har beliggenhet på Grønland 60 i Drammen, 10 minutter gangavstand fra togstasjonen.

Åpningstider i utstillingsperioder:

Onsdag: 11.00 – 17.00
Torsdag – fredag: 11.00 – 15.00
Lørdag – søndag: 12:00 – 16:00

Åpningstider utenom utstillingsperioder:

Onsdag – fredag: 11.00 – 15.00

Søk på nettsiden