Kunst i offentlige rom

Å produsere kunst i det offentlige rom er et uttrykk for demokratisk tanke som hevder at kunst kan oppleves av alle.

Kunst i det offentlige rom møter mennesker i en større og mer kompleks sammenheng enn i det lukkede kunstrommet.

Buskerud Kunstsenter gir rådgivning til Kunst i offentlige rom-prosjekter.

Buskerud Kunstsenter

Grønland 60, 3045 Drammen.

E-mail:  kontakt@kibkunst.no

Telefon: 32 83 11 11/ 930 03 978