Søk utstillingsplass

Buskerud Kunstsenter inviterer kunstnere til å søke utstillingsplass. 

Søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse (inntil 1 side) med opptil 10 digitale bilder, samt oppdatert CV. Alt av informasjon samles i en PDF, merket med søkers navn. Samlet søknad kan ikke overskride 7 MB. Vi er interessert i alle typer media og uttrykk.

Vi tar imot søknader forløpende. Frist for å søke utstillingsplass i 2024 er 10.desember.

Kontaktperson/søknad sendes til: kontakt@kibkunst.no

Buskerud Kunstsenter

Grønland 60, 3045 Drammen.

E-mail:  kontakt@kibkunst.no

Telefon: 32 83 11 11/ 930 03 978