• Kunstgeist

Nō (Noh) teaterperformance

Velkommen til Nō (Noh) teaterperformance i den japanske hagen på Drammens museum. Lørdag 27.juli kl. 13.00 Sted: Drammens museum Varighet: cirka 50 min. Gratis inngang ved påmelding

Det er en stor glede å ønske velkommen til performance med Yoko Layer, en av Japans fremste profesjonelle kvinnelige utøver av kunstformen Nō (Noh). Hun er tilknyttet Umewaka nohteater i Higashinakano i Tokyo. Layer er invitert til Norge av Buskerud Kunstsenter, Drammens museum og Aparte Festival til å holde en performance i den japanske hagen på Drammens museum sammen med to musikere. Dette er første gang Layer besøker Norge, så gå ikke glipp av denne unike muligheten til å oppleve en av Japans fremste Noh-teater utøvere.

Nō (Noh) er en av verdens eldste teaterformer og har røtter helt tilbake til slutten av det 14. århundre. Teaterformen har hatt stor innflytelse på andre kunstarter og karakteriseres av strenge regler og stilisme, men er også psykologisk drama. Teaterformen blander elementer av maskespill, dans, sang, kostymer, musikk og poesi.

Yoko Layer vil også holde en workshop og introduksjon til Noh-teater på Buskerud kunstsenter i uke 31. Program kommer.

Velkommen!

Yoko Layer : Song and Dance
Kohei Kawaguchi : Song
Yutaka Takamura : Flute

 

 

///////////////////////////////

English
Nō (Noh) theatre performance
Welcome to Nō (Noh) theatre performance in the Japanese garden at Drammens Museum.
Saturday 27 July at 1 p.m
Location: Drammens Museum

Free entry upon registration

It is a great pleasure to welcome a performance with Yoko Layer, one of Japan’s foremost professional female practitioners of the Nō (Noh) art form. She is associated with the Umewaka Noh theatre in Higashinakano in Tokyo. Layer has been invited to Norway by Buskerud Art Center, Drammens Museum and Aparte Festival to hold a performance in the Japanese garden at Drammens Museum. She will perform together with to musicians. This is Layers first visit to Norway, so don’t miss this unique opportunity to experience one of Japan’s leading Noh Theatre performers.

Nō (Noh) is one of the world’s oldest theatre forms with roots back to the end of the 14th century. The theatre form has had a great influence on other art forms and is characterised by strict rules, but is also psychological drama. The theatre form mixes elements of mask play, dance, song, costumes, music and poetry.

Yoko Layer will hold a workshop and introduction to Noh theatre at Buskerud Art Center in week 31. Program to come.

Yoko Layer : Song and Dance
Kohei Kawaguchi : Song
Yutaka Takamura : Flute

 

Welcome!

Støttet av Sasakawa foundation Japan, Stiftelsen Fritt Ord, Norsk Kulturråd og Drammen kommune.

Tid

Dato

27. juli

Åpningstid

13:00

Sted:

Drammens museum
Konnerudgata 7, 3045 Drammen

KOM OG BESØK OSS!

Buskerud Kunstsenter er et regionalt kunstsenter som ligger i det nye storfylket Viken.

Hvor er vi?
Vi har beliggenhet på Grønland 60 i Drammen, 10 minutter gangavstand fra togstasjonen.

Åpningstider i utstillingsperioder:

Onsdag: 11.00 – 17.00
Torsdag – fredag: 11.00 – 15.00
Lørdag – søndag: 12:00 – 16:00

Søk på nettsiden