• Annet

Fremtid, Kreativitet og Beredskap – seminar

Vi er vitne til en tidsalder hvor modernitetens løfte om framtidens ubegrensede muligheter blir utfordret. Muligheten til å oppfylle sine drømmer er igjen blitt avhengig av et destruktivt ytre. Klimaendringer, den økende makt til populistisk politikk, og fremveksten av ikke-demokratiske bevegelser vinner stadig terreng.

Velkommen til et seminar hvor foredragsholdere fra en rekke fagfelt og erfaringer vil dykke ned i disse temaene. Seminaret inviterer til utforsking av hvordan forbindelsene mellom selvet og verden, samt mellom fremtiden og tiden, er i ferd med å omformes, og hva det kan bety for oss.

 

Program:

14.00- 16.20

Velkommen ved instituttleder ved IØSS, Gillian Warner-Søderholm

Hilde Honerud og Jon H Honerud: Regarding the pain of the future.

Endre Sæbbø Tou: Å planlegge for en truende framtid

Hege Oulie: M for montasje – 1990-tallets blikk på digitalt fotografi

David Guttormsen: Refleksivitet og representasjon

Daria Tuminas: Future memories and fluid identities

16.20-17.00

Lunsj

17.00-18.00

Tor Hernes i samtale med Jon H Honerud (opptak): Tid, tilstedeværelse og menneskelig eksistens.

Daniel Rubinstein in conversation with Susanne Østby Sæther: Creativity and dystopia. On living and creating with the prospect of a grim future.

Bindende påmelding til: kontakt@kibkunst.no

 

Foredragsholdere og arrangører:

Endre Sæbbø Tou er politiinspektør i Politidirektoratet hvor han jobber som nasjonal koordinator i krise- og beredskapsøvelser. Han har bakgrunn fra blant annet Beredskapstroppen ved Oslo politidistrikt og har omfattende erfaring fra kontraterror, beredskap og krisehåndtering.

Hege Oulie er seniorkurator ved Preus Museum, hvor hun har arbeidet siden 2008. Hun har hovedfag i fotografi og en MA i kreativ kuratering fra Universitetet i Bergen. Hun har vært redaktør for boken “Elisabeth Meyer – reports from the world 1920-1950” (2013) og “A photo story” (2015) om norsk fotohistorie og Preus museums samling sammen med Hanne Holm-Johnsen. Hun har publisert flere artikler om historisk og samtids fotografi.

David Guttormsen er professor i organisering og ledelse ved USN Handelshøyskolen. Han er medredaktør i Journal of Global Mobility, og forsker på mobilitet og interkulturelle relasjoner, med et utgangspunkt i refleksiv teori, og har et vidt spekter av interessefelt innen sin forskning.

Daria Tuminas, kurator ved FOTODOK i Utrecht i Nederland. Tidligere leder av Unseen Book Marked og Unseen Dummy Award ved Unseen i Amsterdam. Hun har en MA i film og fotografi studier fra Universitetet i Leiden og har bidratt med tekster til en rekke publikasjoner. Hun var også bl.a. vært gjesteredaktør for boken The Photobook Review #12 av Aperture.

Tor Hernes er professor ved USN Handelshøyskolen og CBS, og er en internasjonalt anerkjent organisasjonsforsker, blant annet belønnet med George R. Terry Book Award for sin bok «A process Thoery of Organization». Gjennom sin forskning på organisasjoner har han de siste ti årene studert filosofi om tid, og hvordan ulike måter å forstå og oppleve tid påvirker menneskene og deres organisasjoner.

Susanne Østby Sæther er seniorkurator for fotografi og nye medier ved Henie Onstad Kunstsenter. Hun har omfattende, internasjonal erfaring som kurator og er forfatter og redaktør i en rekke publikasjoner, blant annet «Why Photography» i samarbeid med Brian Sholis. Hun har en Ph.D. innen medievitenskap fra Universitetet i Oslo, hvor hun også har arbeidet som forsker.

Daniel Rubinstein er reader ved Central St. Thomas university for the Arts. Han er redaktør for tidsskriftet Journal for Philosophy of Photography, og har en lang rekke vitenskapelige publikasjoner innen både fotografi og filosofi.

Hilde Hovland Honerud er billedkunstner og førsteamanuensis i fotografi ved USN Handelshøyskolen og har nå et 5-årig arbeidsstipend fra kulturrådet. Arbeidene hennes har sist vært vist på Rencontres d’Arles, Frankrike, KÖSK, Oslo og Chart Copenhagen. I 2024 skal arbeidet Regarding the pain of the future vises på MELK, Oslo og Preus fotomuseum.

Jon Hovland Honerud er sosiolog og jobber ved USN Handelshøyskolen. I tillegg til forsking på offentlig sektor, er han fast samskribent med Hilde Honerud innen kunstnerisk utviklingsarbeid, sist med «Fractured Photography”, publisert i Journal for Artistic Research

Tina Rigby Hanssen er daglig leder ved Buskeud Kunstsenter og er utdannet kunsthistoriker med en Ph.D. i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo spesialisert innenfor lyddesign i video og filmkunst, og en MA i kuratorstudier fra Konstfack University College of Arts, Crafts and Design i Stockholm.

Samarbeid mellom USN, Handelshøyskolen og Buskerud Kunstsenter

Bindende påmelding til: kontakt@kibkunst.no

Tid

Dato

19. oktober

Åpningstid

14:00-18:00

Sted:

Buskerud Kunstsenter
Grønland 60

KOM OG BESØK OSS!

Buskerud Kunstsenter er et regionalt kunstsenter som ligger i det nye storfylket Viken.

Hvor er vi?
Vi har beliggenhet på Grønland 60 i Drammen, 10 minutter gangavstand fra togstasjonen.

Åpningstider i utstillingsperioder:

Onsdag: 11.00 – 17.00
Torsdag – fredag: 11.00 – 15.00
Lørdag – søndag: 12:00 – 16:00

Søk på nettsiden