Aleksi Wildhagen i Kunstavisen.no

Det er herlig å gå inn i utstillingens siste uke med en kjempefin anmeldelse i Kunstavisen.no av “Gjenstander jeg husker” med Aleksi Wildhagen! Les Simen K. Nielsens fine ord og opplev utstillingen selv. Søndag 14.mars er siste dag.
“Bilder i utvidet mening, som kunstfeltets materielle gjenstandskategorier i høyeste grad er en del av, tilhører vår kollektive minneteknologi. De er erindringsinstrumenter, de bygger, i egenskap av å koble ting og sted, handling og historie, forutsetningen for felles symbolproduksjon og minnekultur. Kunsten kroppsliggjør, kunne vi si, den sosiale hukommelsen. Men de materielle premissene for å erindre må hele tiden forholde seg til glemselen som mulig trussel. Å huske handler om å gjøre valg og det handler om å fortelle – men fortellingen innebærer uvegerlig vilkåret om forandring, forvandling og forskyvning. Dikt og forbannet løgn”.

KOM OG BESØK OSS!

Buskerud Kunstsenter er et regionalt kunstsenter som ligger i det nye storfylket Viken.

Hvor er vi?
Vi har beliggenhet på Grønland 60 i Drammen, 10 minutter gangavstand fra togstasjonen.

Åpningstider i utstillingsperioder:

Onsdag: 11.00 – 17.00
Torsdag – fredag: 11.00 – 15.00
Lørdag – søndag: 12:00 – 16:00

Søk på nettsiden