Kari Anne Helleberg Bahri

Inside – Extra

Utstillingen viser i hovedsak tre nye tekstilinstallasjoner, ett hengende fra tak, ett liggende og et veggarbeid. Felles er at hvert arbeid er satt sammen av flere objekt/ enkeltelementer som forholder seg til kropp enten i form eller materiale. De er preget av gjentagelse og befinner seg i et monokromt fargelandskap.

Tematikken ubevegelighet og begrensning er gjennomgående i Bahris kunstnerskap og med virkemiddelet klær og andre kroppsnære materialer ønsker hun å skape en dirkete kobling til mennesket, livssituasjoner eller erfaringer.

Tittelen Inside-Extra indikerer temaet; inside sammen med et tillegg, noe som ligger utenpå.

Tekstilene vi har nær kroppen utgjør en tynn grense – en grense mellom individ og samfunn og mellom en indre og en ytre verden. Det indre og det ytre er ikke nødvendigvis to motpoler, men kanskje en bearbeidet virkelighet som oppstår når individet møter sine medmennesker og ytre omgivelser. Hva velger vi å skjule? Hva synes, hva fremheves, hva konstrueres? Tekstilene kan brukes til å fremheve det individuelle eller (og) speile samfunnet. Forventninger, press og samfunnsnormer kan føles hemmende og begrensende for individet. Utstillingen handler om en indre uro i ikke å kunne uttrykke den man er eller også å miste seg selv i omgivelsene. Idealer og normer kan viske ut vår personlighet og individualitet slik at vi ender opp som en unisom masse.

Materialene i arbeidene er først og fremst brukte og forkastede. Med flekker og hull er de preget av feil, av å være lavstatus, ubrukelig eller også være betydningsfulle historiefortellere.

Kari Anne Helleberg Bahri har sin utdannelse fra Kunsthøgskolen i Oslo og Universitetet i Oslo. Hun har hatt flere separatutstillinger, deriblant på Trafo Kunsthall, Kunstmuseet Nord- Trøndelag og Ram Galleri. I tillegg har hun deltatt på en rekke gruppeutstillinger i Norge og i utlandet.

Tid

Dato

24. august
25. september

Åpningstid

Sted:

Buskerud Kunstsenter

KOM OG BESØK OSS!

Buskerud Kunstsenter er et regionalt kunstsenter som ligger i det nye storfylket Viken.

Hvor er vi?
Vi har beliggenhet på Grønland 60 i Drammen, 10 minutter gangavstand fra togstasjonen.

Åpningstider i utstillingsperioder:

Onsdag: 11.00 – 17.00
Torsdag – fredag: 11.00 – 15.00
Lørdag – søndag: 12:00 – 16:00

Åpningstider utenom utstillingsperioder:

Onsdag – fredag: 11.00 – 15.00

Søk på nettsiden