Buskerud Kunstsenter har fått ny daglig leder

Tina Rigby Hanssen starter i stillingen 1.februar.

– Jeg gleder meg til å starte i stillingen som daglig leder ved Buskerud Kunstsenter og takker styret for tilliten og muligheten til å være med å videreutvikle kunstsenteret og sette mitt preg på programmet. En drivkraft til være å skape et sterkt kunstfaglig program kombinert med en åpen og eksperimentell atmosfære. Buskerud kunstsenter har over flere år, og ikke minst gjennom arrangementsserien Kunstgeist, etablert en sterk kunstfaglig diskurs, og jeg ønsker å videreføre dette arbeidet og bidra til at regionen blir attraktiv for kunstnere og andre kulturarbeidere. Like viktig blir arbeidet med å styrke formidlingen til publikum for å skape interesse og engasjement for visuell kunst. Tina Rigby Hansen

BIO

Tina Rigby Hanssen er bosatt i Asker og er utdannet kunsthistoriker med en Ph.D. i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo spesialisert innenfor lyddesign i video og filmkunst, og en M.A. i kuratorstudier fra Konstfack University College of Arts, Crafts and Design i Stockholm. Hanssen har arbeidet med formidling, ledelse og kuratering ved flere museer og kunstinstitusjoner, og kommer fra stillingen som daglig leder ved Vestfold Kunstsenter. Her har hun blant annet tatt initiativ til nye samarbeidsprosjekter lokalt og internasjonalt og utviklet en rekke nye publikumstilbud samt vært pådriver i prosessen med flytting til nye lokaler. Hanssen har kuratert flere utstillinger og kunstprosjekter, med vekt på lydkunst og andre tidsbaserte kunstformer. Nylig var hun medkurator for Apartefestivalen for eksperimentell kunst i Tønsberg som blant annet inkluderte Jana Winderen, Carl Michael von Hausswolff og Francisco Lopez. Hanssen har bidratt til og skrevet flere publikasjoner om samtidskunst, blant annet artikkelen «Strategy, Absurdity and Restless Comments», i NO MORE JOKES av Terje Nicolaisen (2019) og “Every Vibration, Every Sound Hangs in the Air: The Sound and Video Works of Dodda Maggy”, i ARoS Focus // New Nordic The Sound and Video Works of Dodda Maggy, ArOS Århus Art Museum (2019).

Foto: Hilde Honerud

KOM OG BESØK OSS!

Buskerud Kunstsenter er et regionalt kunstsenter som ligger i det nye storfylket Viken.

Hvor er vi?
Vi har beliggenhet på Grønland 60 i Drammen, 10 minutter gangavstand fra togstasjonen.

Åpningstider i utstillingsperioder:

Onsdag: 11.00 – 17.00
Torsdag – fredag: 11.00 – 15.00
Lørdag – søndag: 12:00 – 16:00

Åpningstider utenom utstillingsperioder:

Onsdag – fredag: 11.00 – 15.00

Søk på nettsiden