• Kunstgeist

En diskusjon om NFT som et kunstnerisk paradigmeskifte

Non-fungible tokens, også kjent som NFT eller digital kunst, er et marked som har eksplodert det siste året. I dette foredraget og samtalen ønsker vi å introdusere en rekke begreper som brukes rundt NFT, oppsummere debatten som har vært og dele noen tanker om mulige fremtidsscenarier. Vi inviterer til et introduksjonsforedraget med kunstner Jan Christensen som etterfølges av en samtale mellom Christensen og kunstner Ivan Galuzin der de deler sine tanker rundt muligheter og problemer med NFT det være seg økonomi, misbruk og svindel, kunstneriske muligheter, økologi og samfunnsansvar.

Tid

Dato

22. september

Åpningstid

klokken 18:00

Sted:

Buskerud Kunstsenter
Grønland 60, 3045 Drammen

KOM OG BESØK OSS!

Buskerud Kunstsenter er et regionalt kunstsenter som ligger i det nye storfylket Viken.

Hvor er vi?
Vi har beliggenhet på Grønland 60 i Drammen, 10 minutter gangavstand fra togstasjonen.

Åpningstider i utstillingsperioder:

Onsdag: 11.00 – 17.00
Torsdag – fredag: 11.00 – 15.00
Lørdag – søndag: 12:00 – 16:00

Åpningstider utenom utstillingsperioder:

Onsdag – fredag: 11.00 – 15.00

Søk på nettsiden